Arte Indio


Firma Arte Indio byla založená v roce 1997.

Pojménování Arte Indio se vztahuje na umělectví, v jiném případě oslovuje umělecké řeměselníctví
praobyvatelů Ameriky Střední-Jižní Ameriky a Mexika.

Protože je Latinská Amerika kultúrou a jazykem mnohotvární naše zájmy směrují především do doby praobyvatelů zvaných Indiové. I když pojménování národa jménem Indio v pradávnu znamenalo slovo nadávky kterým se tou dobou praobyvatelům nadávalo, v dnešní době se větší část obyvatelů z tímto pojménováním ztotožnuje. Zpojují to z jejích pradávnou  národní kultúrou a jazykem. Jméno Arte Indio je samozřejmě ve španělčině kterou se nejvíc mluví ve většině zemích Latinské Ameriky. Arte Indio se zajíma dvěma hlavními body: Projektovou práci a obchodováním z uměleckými předměty.

V projektové práci jsou obsažené různé aktivity, které se snaží mnoha lidém přiblížit život a kultúru jiných národů v našem případě Jižní Ameriku.Proto nabízíme Dia-přednášky, které jsou zaměřené zvláště na ukážky o způsobu života, kultuře a umění Latinské Ameriky, přitom zajímá hudba hlavni     
místo. Naše projekty jsou určená a koncipováná především pro školní mládež, které mají přiblížít senzibilitu mladých k jiným národům.

Jako další nabízíme doškolování – semináře pro učitele, vychovatele, pracovníky FairTrade a ostatním zájemcům Latinsko-Amerických hudebních nástrojů. Na seminářech probíhá vyzkoušení a seznámení se z hudebními instrumenty, o původu a použití, způsob hrání na nich jako i jejích historický význam.

V obchodování z uměleckými předměty se řídime vyjímečně podle směrníc a měřítkem FairTrade. V počátcích našeho obchodování jsme naše zboží prodávali hlavně v mobilních prodejních stáncích na městských tržnicích. V součásností zásobujeme mnoha FairTrade obchodů našim zbožím. Od roku 2006 máme náš vlastní Online Shop.

Arte Indio v součásností zaměstnává v Německu pracovní silu a jednu pracovní silu v Limě, no a samozřejmě ještě mnoha dobrovolných pomocníků jak v Německu tak i v Peru, kteří se na tomhle projektě osobně angažují.

 

Mili přátele Fair Trade

 

Arte Indio je alternatívni obchodni organizace, která se neorientuje profitem. Od založení naší firmy v roce 1997, se oreientujeme podle kritérií FairTrade. Hlavní myšlenkou se stal nápad podpořit ruční výrobu řemeselníku z Peru. To znamená zajistit jim zákazky, zaplatit za jejích práci faerovou mzdu a zabezpečit lidem práci z dlouhodobou pracovní perspektívou. Řemeselníkum to dává možnost samostatného rozhodování, o způsobu žití a zlepšení jejích životních podmínek jako i zvýšení celkové životní kvality.


To všechno možno dosáhnout jenom z pravidelnou osobní výměnou a pravidelným udržováním kontaktů. Z toho důvodu jsme jednou ročně v Peru, kdy zajišťujeme nové zboží, organizujeme pravidelné zákazky, a samozřejmě kontrolujeme vybaveví a jakost naších objednávek. Ceny se stanovujú společně z řemeselníky. Vseobecně jsou ceny vyšší než regulérní tržní ceny. Různé projekty a vlastní produkce jsou námi předem předfinancovány.

Stejně důležitý význam má naše vzdělávácí práce na regionální úrovní. Na různých informačních setkáních dostávají od nás producenti pokyny a inspirace např. optimální využití jejích pracovního režimu a požadávky týkající se standardu kvality v importovaných zemích.


Predevším v okrajových oblastech zemí podporujeme vzdělávání členů kooperatív,členských spolků a združení členů. Tímhle způsobem mají řemeselníci šancí na dlouhodobé zákazky a smlouvy, které jim garantují jístý a pravidelný peněžný příjem.

Kromě toho jsme pravidelně k dispozici k navázaní kontaktů mezi různyma organizacemi v Peru (např. se školami, kooperativami a úřady), společně z organizacemi v Německu.

Prodejem převážně uměleckých řemeselníckých výrobku, které mají v Latinské Americe dlouholetou tradici, máme zájem na oživení pravidelné kulturní výměně. Naším záměrem není jenom prodej a nabídka exotických produktů, ale především mnoha zájemcům přiblížit tamejší kultúru a tradici. Máme zájem na detailních informacech našich artiklu a informujeme kromě toho vseobecně o Latinské Americe, predevším o kultúře, politice a hudbě.


Na počátku jsme naše produkty nabízeli převážně na městských trzích, na společenských a kulturních představeních, v mnoha spolkových zemích dělali prezentaci. Povzbudil nás velký zájem zákazníků o naše zboží a náš okruh působení se rozšířil, přez Internetshop z paletou našeho zboží.


V roce 2006 nastali malé změny v naši firmě. Se vznikem velkoobcodu, v jehož rámech jsme také dodavatelem zboží do mnoha obchodu sveta FairTrade. Jsme naši práci ještě víc zintenzivnili podle kritérií faerového obchodu teda FairTrade kritérií.Tak jsme v roce 2007 jako jediní obdrželi ATO-TÜV ( ATO -Alternative Trade Organizacion ) udělenim od záštitní organizace obchodu sveta v Německu.


I když je Arte Indio celkem malá firma, ve které je málo zaměstnanců, přezto zůstává nabídka zboží průhledná. Toto a také náš pravidelný kontakt k naším uměleckým řemeselníkům,výrobcům nám dává možnost flexibelné vybavováví zákazníckých objednávek, než jako je to u jiných firem. Nestydte se proto a zdělte nám vaše zvláštní přání. Když nám to bude možné a z trochou trpelivosti vaše přání můžeme zplnit.


Doufáme,že z naši práci alespon málinko a skromne přizpějem ktomu, že svět se stane o něco zpravedlnějším.


Přejeme hodně radostí při hledání v našem Shopu.

Vaše Arte Indio

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


 

 

Back