Hinweis! Wir arbeiten für Sie. Wir sind auf Projektbesuch in Südamerika unterwegs. Ihre Bestellung wird frühestens ab dem 24.06.2018 bearbeitet. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Arte Indio


Firma Arte Indio byla založená v roce 1997.

Pojménování Arte Indio se vztahuje na umělectví, v jiném případě oslovuje umělecké řeměselníctví
praobyvatelů Ameriky Střední-Jižní Ameriky a Mexika.

Protože je Latinská Amerika kultúrou a jazykem mnohotvární naše zájmy směrují především do doby praobyvatelů zvaných Indiové. I když pojménování národa jménem Indio v pradávnu znamenalo slovo nadávky kterým se tou dobou praobyvatelům nadávalo, v dnešní době se větší část obyvatelů z tímto pojménováním ztotožnuje. Zpojují to z jejích pradávnou  národní kultúrou a jazykem. Jméno Arte Indio je samozřejmě ve španělčině kterou se nejvíc mluví ve většině zemích Latinské Ameriky. Arte Indio se zajíma dvěma hlavními body: Projektovou práci a obchodováním z uměleckými předměty.

V projektové práci jsou obsažené různé aktivity, které se snaží mnoha lidém přiblížit život a kultúru jiných národů v našem případě Jižní Ameriku.Proto nabízíme Dia-přednášky, které jsou zaměřené zvláště na ukážky o způsobu života, kultuře a umění Latinské Ameriky, přitom zajímá hudba hlavni     
místo. Naše projekty jsou určená a koncipováná především pro školní mládež, které mají přiblížít senzibilitu mladých k jiným národům.

Jako další nabízíme doškolování – semináře pro učitele, vychovatele, pracovníky FairTrade a ostatním zájemcům Latinsko-Amerických hudebních nástrojů. Na seminářech probíhá vyzkoušení a seznámení se z hudebními instrumenty, o původu a použití, způsob hrání na nich jako i jejích historický význam.

V obchodování z uměleckými předměty se řídime vyjímečně podle směrníc a měřítkem FairTrade. V počátcích našeho obchodování jsme naše zboží prodávali hlavně v mobilních prodejních stáncích na městských tržnicích. V součásností zásobujeme mnoha FairTrade obchodů našim zbožím. Od roku 2006 máme náš vlastní Online Shop.

Arte Indio v součásností zaměstnává v Německu pracovní silu a jednu pracovní silu v Limě, no a samozřejmě ještě mnoha dobrovolných pomocníků jak v Německu tak i v Peru, kteří se na tomhle projektě osobně angažují.

Mili přátele Fair Trade


Arte Indio je alternatívni obchodni organizace, která se neorientuje profitem. Od založení naší firmy v roce 1997, se oreientujeme podle kritérií FairTrade. Hlavní myšlenkou se stal nápad podpořit ruční výrobu řemeselníku z Peru. To znamená zajistit jim zákazky, zaplatit za jejích práci faerovou mzdu a zabezpečit lidem práci z dlouhodobou pracovní perspektívou. Řemeselníkum to dává možnost samostatného rozhodování, o způsobu žití a zlepšení jejích životních podmínek jako i zvýšení celkové životní kvality.


To všechno možno dosáhnout jenom z pravidelnou osobní výměnou a pravidelným udržováním kontaktů. Z toho důvodu jsme jednou ročně v Peru, kdy zajišťujeme nové zboží, organizujeme pravidelné zákazky, a samozřejmě kontrolujeme vybaveví a jakost naších objednávek. Ceny se stanovujú společně z řemeselníky. Vseobecně jsou ceny vyšší než regulérní tržní ceny. Různé projekty a vlastní produkce jsou námi předem předfinancovány.

Stejně důležitý význam má naše vzdělávácí práce na regionální úrovní. Na různých informačních setkáních dostávají od nás producenti pokyny a inspirace např. optimální využití jejích pracovního režimu a požadávky týkající se standardu kvality v importovaných zemích.


Predevším v okrajových oblastech zemí podporujeme vzdělávání členů kooperatív,členských spolků a združení členů. Tímhle způsobem mají řemeselníci šancí na dlouhodobé zákazky a smlouvy, které jim garantují jístý a pravidelný peněžný příjem.

Kromě toho jsme pravidelně k dispozici k navázaní kontaktů mezi různyma organizacemi v Peru (např. se školami, kooperativami a úřady), společně z organizacemi v Německu.

Prodejem převážně uměleckých řemeselníckých výrobku, které mají v Latinské Americe dlouholetou tradici, máme zájem na oživení pravidelné kulturní výměně. Naším záměrem není jenom prodej a nabídka exotických produktů, ale především mnoha zájemcům přiblížit tamejší kultúru a tradici. Máme zájem na detailních informacech našich artiklu a informujeme kromě toho vseobecně o Latinské Americe, predevším o kultúře, politice a hudbě.


Na počátku jsme naše produkty nabízeli převážně na městských trzích, na společenských a kulturních představeních, v mnoha spolkových zemích dělali prezentaci. Povzbudil nás velký zájem zákazníků o naše zboží a náš okruh působení se rozšířil, přez Internetshop z paletou našeho zboží.


V roce 2006 nastali malé změny v naši firmě. Se vznikem velkoobcodu, v jehož rámech jsme také dodavatelem zboží do mnoha obchodu sveta FairTrade. Jsme naši práci ještě víc zintenzivnili podle kritérií faerového obchodu teda FairTrade kritérií.Tak jsme v roce 2007 jako jediní obdrželi ATO-TÜV ( ATO -Alternative Trade Organizacion ) udělenim od záštitní organizace obchodu sveta v Německu.


I když je Arte Indio celkem malá firma, ve které je málo zaměstnanců, přezto zůstává nabídka zboží průhledná. Toto a také náš pravidelný kontakt k naším uměleckým řemeselníkům,výrobcům nám dává možnost flexibelné vybavováví zákazníckých objednávek, než jako je to u jiných firem. Nestydte se proto a zdělte nám vaše zvláštní přání. Když nám to bude možné a z trochou trpelivosti vaše přání můžeme zplnit.


Doufáme,že z naši práci alespon málinko a skromne přizpějem ktomu, že svět se stane o něco zpravedlnějším.


Přejeme hodně radostí při hledání v našem Shopu.

Vaše Arte Indio

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Zurück